§96 - kvalitetsstandard, retningslinjer og bilag

Her kan du få flere oplysninger om BPA-ordningen (§96).

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau Byrådet har fastsat for §96 i Herning.

Du kan se kvalitetsstandarden og retningslinjerne for ordningen efter §96 i Herning Kommune.

Du finder også bilag, som du kan bruge, når du er visiteret til ordningen. De fleste skemaer kan udskrives og bruges, når du - som arbejdsgiver - skal indberette til kommunen.

Der er også forslag til eksempelvis ansættelseskontrakt og til dokumentation for, at du lever op til krav som arbejdsgiver. Disse bilag kan du bruge som inspiration.