Sporskifte i Socialpsykiatrien

Her kan du læse om ny organisering i socialpsykiatrien.

Strategiens hovedmål er at sikre indsatser fra socialpsykiatrien, der understøtter borgernes recovery-processer - det at komme sig helt eller delvist, således at borgerne kan leve et selvstændigt hverdagsliv.

I socialpsykiatrien anvender vi en rehabiliterende faglig tilgang, og vi ønsker at styrke koordinering og samarbejde om den samlende indsats over for den enkelte borger. Det betyder, at vi kigger på, hvem der er aktører i forhold til den enkelte borger og vil være proaktive på, at indsatsen omkring den enkelte borger er helhedsorienteret og sammenhængende. Psykiatristrategien skal ligeledes understøtte en organisering af socialpsykiatrien, der sikrer større fleksibilitet med større organisatoriske enheder samt styrkelsen af samarbejdet internt i hele socialpsykiatrien. 

Det betyder, at vi har inddelt socialpsykiatrien i 2 spor; et spor ved Skovlyset og et spor ved Skiftesporet.

Sporet ved Skovlyset er tilbuddet til de borgere, der er på førtidspension, pension og borgere på ressourceforløbsydelse, der ikke forventes at skulle i arbejde og uddannelse. Der arbejdes på at skabe mest mulig udvikling og mestringskompetence hos målgrupperne samt læringskompetencer til at opretholde meningsfulde hverdagsstrukturer.

Sporet ved Skiftesporet er tilbuddet til de borgere, hvor der er fokus på, at borgeren kan blive selvforsørgende, enten gennem uddannelse eller arbejde. Der arbejdes med støtte til at udvikle kompetencer på det personlige plan i forhold til samarbejde, udholdenhed, tilegnelse af viden og læringsparathed samt sociale færdigheder i forhold til skole-/arbejdspladskulturer m.m.

Fælles for de 2 spor er, at der i begge spor er døgndækket tilbud, bostøtteordning og dagtilbud.

De organisatoriske ændringer i forbindelse med psykiatristrategien betyder, at Socialpsykiatrisk Center Herning, Søndergade 16, er nedlagt. Medarbejderne er pr. 1. september 2016 fordelt på henholdsvis sporet ved Skovlyset og Skiftesporet. Søndergade 16 er omdannet til et socialpsykiatrisk kursus- og udviklingscenter til brug for aktiviteter i socialpsykiatrien, og der vil ikke være daglig betjening på stedet.

De organisatoriske forandringer betyder, at borgere og samarbejdspartnere, tilknyttet socialpsykiatrien, fremadrettet skal rette henvendelse til:

Henvendelse

Spor 1:

Spor 2:

Skovlyset
Skovvænget 2a
7400 Herning
Tlf.: 96 28 53 01
Kontaktperson:
Leder Dorte Påskesen

Skiftesporet
Th. Nielsensgade 25
7400 Herning
Tlf.: 96 28 52 01
Kontaktperson:
Leder Esper Sørensen

Kontaktinfo

René Frahm Jørgensen
Leder
Tlf.: 20692881
Mobil: 20692881
Send e-mail til hoprj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.