Velfærdsteknologi og digitalisering

Her kan du læse om det bærende princip - velfærdsteknologi og digitalisering.

Velfærdsteknologi og nye digitale løsninger udgør et potentiale for at fremme mere selvstændige og aktive borgere.

Vi medtænker teknologiske løsninger, der kan åbne op for en helt ny tilgang for både borgere og medarbejdere. En tilgang, hvor borgeren gennem disse får muligheder, der passer bedre til den enkelte og giver en bedre livskvalitet.
De teknologiske løsninger kommer ikke af sig selv.

Herning Kommune vil i højere grad medtænke og prioritere teknologien i den visiterede hjælp og sørge for at give støtte til, at borgeren har øje for de digitale løsninger og kan mestre dem.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail