Klagevejledning

Her kan du læse om det bærende princip - klagevejledning.

Der kan altid klages over en afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresender myndighedsafdelingen klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail