Voksenudrednings-metoden

Her kan du læse om Voksenudredningsmetoden.
I Handicap op Psykiatri anvender vi Voksenudredningsmetoden, når der skal træffes afgørelse i din sag.
Voksenudredningsmetoden sætter rammerne for din samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse dine udfordringer, ressourcer, ønsker og behov.


I kolonnen Mere Info findes en pjece om Voksenudredningsmetoden.