Visitation

Her kan du læse om visitation til Handicap og Psykiatris tilbud.

Borgere over 18 år, som har betydelige vanskeligheder inden for fysiske, psykiske, eller sociale områder - eksempelvis borgere med udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser, psykiatriske problemstillinger, misbrugs-/udsatteproblematikker kan søge om ydelser efter Lov om Social Service §§ 84, 85, 102, 103, 104, 107 og 108.

I kolonnen Mere info kan ses et link til proceduren for visitation i Handicap og Psykiatri.