Politik og mål

Her kan du læse om politik og mål for Handicap og Psykiatri.

Handicappolitik

Med handicappolitikken ønsker Herning Kommune at fortsætte arbejdet med at sikre lige muligheder for alle borgere i Herning Kommune. Handicappolitikken skal danne rammen om et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, handels- og erhvervsliv, Handicaprådet, politikere og medarbejdere i Herning Kommune med henblik på at sikre lige muligheder for alle borgere.

Politikken skal medvirke til at skabe de bedste rammer for udvikling af og støtte til borgere, der lever med handicap. Samtidig skal den være med til at sikre, at borgere med handicap får mulighed for at leve en tilværelse så tæt på det "normale" som muligt.

Mål

Mål for Handicap og Psykiatri angiver retning for vores arbejde og giver mening til beslutninger for både for ledere og medarbejdere. Målene er overordnede og får først meningsfuld værdi, når vi udmønter dem i vores daglige arbejde i forhold til borgere, brugere og deres pårørende.

I kolonnen Mere Info kan du læse Handicappolitikken og Mål for Handicap og Psykiatri.