Info til studerende

Her kan du som studerende læse om botilbuddene Mosaikken og Thrigesvej.

Mosaikken og Thrigesvej er begge specialiserede døgntilbud til den funktionsmæssige mellemgruppe af unge og voksne over 18 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt ADHD.

I kolonnen Mere Info findes en uddybende beskrivelse af Mosaikken og Thrigesvej samt en praktikbeskrivelse fra Via University College.