Kvalitetsstandarder - boliger og ophold

Her kan du læse de kvalitetsstandarder, som gælder for plejeboliger og ældreboliger. Du kan også se en kvalitetsstandard for midlertidige ophold.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for en ældrebolig, plejebolig eller et midlertidigt ophold på et plejecenter.

Midlertidige ophold omfatter akut aflastning, venteophold, vurderingsophold og rehabiliteringsophold.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af plejen.