Støtte-/kontaktperson (SKP)

Du kan få hjælp af SKP, hvis du har et misbrug, er sindslidende eller hvis du eksempelvis er kriminel og hjemløs og ikke kan opholde dig i egen bolig.

SKP (støtte-/kontaktperson) opsøger borgere, der ikke selv søger den hjælp, de har brug for, ligesom SKP kommer, når man får en henvendelse fra en bekymret borger.

Opsøgende på gadeplan

SKP arbejder opsøgende på gadeplan og tilbyder kontakt på borgerens betingelser.

Når kontakten er oprettet, forsøges der opnået tillid, og man prøver at hjælpe borgeren til at erkende sin egen situation. Man forsøger at få borgeren motiveret til handling og behandling.

SKP-ordningen er et tilbud under Misbrugscenter Herning.

SKP-medarbejderen træffes på tlf.: 96 28 49 60:
Mandag - torsdag: kl. 8.30 - 15.00
Fredag: kl. 8.30 - 14.00.