Hjemløseteam

Er du hjemløs, og har du brug for hjælp til at få egen bolig, er Hjemløseteam måske et tilbud for dig.

Hjemløseteam er et bostøttetilbud til hjemløse borgere mellem 18 og 65 år, der - udover hjemløshed - har problemer med ensomhed, misbrug, psykiske eller sociale vanskeligheder.

Hvis du opholder dig på et forsorgshjem, påbegynder vi gerne et forløb, mens du er der og hjælper i den svære overgang fra institution til egen bolig.

Tilknytning af bostøttemedarbejder

I Hjemløseteam vil du få tilknyttet en bostøttemedarbejder, der støtter dig i at finde egen bolig.

Bostøttemedarbejderen vil derefter støtte dig i boligen efter behov og hjælpe til en behandlingsmæssig indsats. Vi tror på, at denne samlede indsats giver dig de bedste forudsætninger for at bevare din bolig.

Individuelle behov

Du udarbejder - sammen med bostøttemedarbejderen - en plan for indsatsen, hvor der tages udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker for fremtiden.

Planen kan f.eks. indeholde:

  • Samtaler
  • Hjælp til økonomi
  • Hjælp til praktiske gøremål
  • Kontakt til kommunen, sundhedsvæsnet, behandlingssystemet
  • Støtte til social kompetenceudvikling
  • Styrkelse af netværk