Bolig og særlige tilbud

Her er samlet emner, der knytter sig til din bolig eller hvis du er hjemløs. Du kan også se tilbud til særligt udsatte.

Typer af bolig

Her kan du se oplysninger om forskellige typer af bolig, som du kan få hvis du har nedsat funktionsevne:

  • ældrebolig,
  • handicapegnet bolig og
  • plejeboliger.

Se under bolig til ældre og handicappede.

Du kan se mere om ændringer af din nuværende bolig (boligindretning).

Hvis du er hjemløs eller udsat

Kan du benytte og få glæde af følgende tilbud som:

  • Støttekontaktperson (SKP)
  • Hjemløseteam
  • Blå Kors pensionat, varmestue eller natherberg
  • Tandpleje til udsatte

 

Dekorativt billed