Administration af sundhed, sygdom og udsatte

Hvem visiterer og administrerer på området for sundhed, sygdom og udsatte? Det kan du se her.

Vi har to afdelinger, der har med området sundhed, sygdom og udsatte at gøre. Den ene er 'Sundhed og Ældre'. Den anden er 'Handicap og Psykiatri'. Se herunder, hvem af dem du kan kontakte, hvis du har brug for det.

Sundhed og Ældre

Hjemmehjælp. Sygepleje. Plejecentre. Kronisk sygdom. Rygestop. Det er nogen af de områder, som Sundhed og Ældre har med at gøre.

I boksen 'Mere info' kan du se, hvordan vi er organiseret.

Afdelingen Sundhed og Ældre arbejder med at forebygge og fremme sundhed. Vi består af:

Visitationsenheden

Vi visiterer borgere til hjemmehjælp og til andre ydelser, der hører under serviceloven og sundhedsloven.

Hjemmeplejen

Vi leverer praktisk hjælp og personlig pleje. Vores kommune er delt ind i en række distrikter. Hvert distrikt tager vare på den nære pleje af de, der bor i det område. Vi yder også hjemmehjælp.

Plejecentre

De kommunale plejecentre er spredt i det meste af kommunen. De har deres egen fælles hjemmeside.

Gå til plejecentre i Herning Kommune.

Sygeplejen

Vi tager os af hjemmesygeplejen. Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger og sygehusene.

Rehabiliteringscentret og Akut Team er også en del af sygeplejen. Det er dem, sygehuse og læger kan kontakte, når en borger bliver udskrevet.

Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler

Vi tager afsæt i borgerens ressourcer og vilkår, og med relevant faglig viden støtter vi borgeren i at mestre hverdagen og være mest mulig aktiv fysisk, psykisk og socialt.

Se mere om sundhedstilbud.

Se aktiviteter på aktivitetscentrene.

Staben for Sundhed og Ældre

Vi yder service til Sundhed og Ældre og til de politiske udvalg. Vi arbejder blandt andet med at styre økonomi og udvikle forskellige indsatser.

Kommunikation til Sundhed og Ældre

Læger, apoteker og sygehuse kan kommunikere med sundhedspersonalet i plejen via MEDCOM.

Læs mere om brug af MEDCOM.

Vores chef er Lis Bukholdt.


Handicap og Psykiatri

Fysisk eller psykisk handicap. Sindslidelser. Psykisk sårbarhed. Hjemløshed. Det er nogle af de områder, som Handicap og Psykiatri har med at gøre.

Gå til administrationen af Handicap og Psykiatri.

Mand hjælpes i seng af plejepersonale

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning
Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - fredag: kl. 8-12
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: 8-30-9.30
Tlf.: 96284052

Læs mere om sikker mail